เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สมกมล อรรคทิมากูล
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท / สมกมล อรรคทิมากูล = The effect of family counselingprogram on burden of schizophrenic patients’ caregivers /Somkamon Akkhathimakun
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effect of family counseling program on burden ofschizophrenic patients’ caregivers
 พิมพ์ลักษณ์  2556
 เลขเรียก  วพ WM203 ส232ผ 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 163 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวและเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือครอบครัวของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาคลินิกจิตเวชแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 คน
 หัวเรื่อง  Family counseling
 หัวเรื่อง  Caregivers
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษาครอบครัว
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 ผู้แต่งร่วม  Somkamon Akkhathimakun
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ส232ผ 2556 c.1 
  Barcode: 018361
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Family counseling]
    หัวเรื่อง [Caregivers]
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษาครอบครัว]
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการใ..
Bib 12969

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.