เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  มรรยาท ปัญญาอินทร์
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลบางระจัน / มรรยาท ปัญญาอินทร์= A Study of using holistic nursing program on self-care behaviors of suicidal attempters, bangrachun hospital, Singburi Province
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using holistic nursing program on self-care behaviors of suicidal attempters, bangrachun hospital, Singburi Province
 พิมพ์ลักษณ์  2551
 เลขเรียก  วพ WM426 ม194ก 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ซ, 103 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายซึ่งได้รับคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 21 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย หลังจากได้รับโปรแกรมการพยาบาลองค์รวม สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการพยาบาลองค์รวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  Manyat Panya-in
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เพชรี คันธสายบัว, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM426 ม194ก 2551 c.1 
  Barcode: 024659
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13611

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.