ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 9 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง วิจัยปฏิบัติการ
ผลการค้นหา เลขเรียก
การวิจัยขั้นดำเนินงาน ทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมด้วยโปรแกรมภาษาเบส..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการสู่..การวิจัยเชิงปฏิบัติการพื่อสร้า..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิจัยเชิงปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน
   จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA20.5
จ225ว 2563 
แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในเด็ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
W20.55.H9
น927 2558 
การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม = (Holisticallyintegrative re..
   นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H62
น136ก 2554 
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) สถิติวิเคราะห์สำหรับก..
   นงลักษณ์ วิรัชชัย / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การวิจัยปฏิบัติการ = Action research
   ภัทราพร เกษสังข์ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB1028.24
ภ375ก 2559 
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research
   รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์)
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
T57.6
ร633ก 2556 
กล้าที่จะ PAR : Participatory Action Research :การวิจัยปฏิบั..
   วศิน ปลื้มเจริญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
H62
ว357ก 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 9/9 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.