ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์)

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์)
 ชื่อเรื่อง 
การวิจัยดำเนินงาน = Operations research / รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ(สีเหลืองสวัสดิ์), พรธิภา องค์คุณารักษ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Operations research
 ISBN  978-616-08-1336-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556, [2013]
 เลขหมู่  T57.6 ร633ก 2556
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  330 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทนำ
-- การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
-- การใช้ Excel ในการหาจุดที่ดีที่สุด
-- ปัญหาควบคู่
-- ปัญหาการขนส่ง
-- ปัญหาการมอบหมายงาน
--การพยากรณ์
-- แบบจำลองสินค้าคงคลังในสถานการณ์ที่แน่นอน
--ปัญหาระบบแถวคอย
-- การจำลองสถานการณ์
--การจัดการโครงการด้วยการเขียนผังงานตามลำดับก่อนหลัง
 หัวเรื่อง  Operations research
 หัวเรื่อง  วิจัยปฏิบัติการ
 ผู้แต่งร่วม  พรธิภา องค์คุณารักษ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
T57.6 ร633ก 2556 ฉ.1 
  Barcode: 005506
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
T57.6 ร633ก 2556 ฉ.2 
  Barcode: 005269
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14580

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.