ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นงลักษณ์ วิรัชชัย

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นงลักษณ์ วิรัชชัย
 ชื่อเรื่อง 
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ / นงลักษณ์ วิรัชชัย
 ISBN  974-584-930-8
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
 เลขหมู่  H62 น149ค 2538
 ครั้งที่พิมพ์  2
 ลักษณะทางกายภาพ  379 หน้า 1 เล่ม
 หมายเหตุ  บทที่ 1 โมเดฃการวิจัย และลิสเรล.- - บทที่ 2 โปรแกรมลิสเรล.- - บทที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ.- - บทที่ 4 การวิเคราะห์องค์ประกอบ.- - บทที่ 5 การวิเคราะห์อิทธิพล.- - บทที่ 6 โมเดลลิสเรลกับการวิจัย.- - ภาคผนวก.- - บรรณานุกรม.-
 หัวเรื่อง  1.วิจัยปฏิบัติการ 2.สถิติวิเคราะห์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
H62 น149ค 2538 2004  
  Barcode: 003909
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 2621

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.