ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ภัทราพร เกษสังข์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ภัทราพร เกษสังข์
 ชื่อเรื่อง 
การวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Action research
 ISBN  978-974-03-3532-0
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559, [2016]
 เลขหมู่  LB1028.24 ภ375ก 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  301 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: ความเป็นมาและแนวคิดของวิจัยปฏิบัติการ
-- การดำเนินงานวิจัยปฏิบัติการ
--การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม
-- การรวบรวมข้อมูล
--เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
-- การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
--การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
-- การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
--การเขียนรายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง  Action research
 หัวเรื่อง  Action research in education
 หัวเรื่อง  Operations research
 หัวเรื่อง  วิจัยเชิงปฏิบัติการ
 หัวเรื่อง  วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
 หัวเรื่อง  วิจัยปฏิบัติการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LB1028.24 ภ375ก 2559 ฉ.1 
  Barcode: 005537
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 14550

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.