ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Kratcoski, Peter C. author

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Kratcoski, Peter C. author
 ชื่อเรื่อง 
Correctional Counseling and Treatment [electronicresource] / by Peter C. Kratcoski
 ISBN  978-331-95-4349-9
 ครั้งที่พิมพ์  6th ed. 2017
 ลักษณะทางกายภาพ  XXIII, 314 p. 4 illus. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Section I: Correctional Counseling and Treatment: Past andPresent
-- Chapter 1: The Scope and Purpose ofCorrectional Treatment
-- Chapter 2: Applying RestorativeJustice Models in the Correctional Process
-- Chapter 3:The Criminal Justice System in Transition: AssistingVictims of Crime
-- Section II: The Diverse Roles ofCounselors in Correctional Treatment
-- Chapter 4:Continuity and Change in the Roles of CorrectionalPersonnel
-- Chapter 5: Treatment of Juvenile Offenders:Diversion and Formal Processing
-- Chapter 6: DivertingSpecial Categories of Offenders to Community TreatmentPrograms
-- Chapters 7: The Functions of Classificationand Assessment Models in Correctional Treatment
-- Chapter8: Community Based Sanctions: Probation and Post ReleaseSupervision
-- Chapter 9: Community Residential Treatmentand Institutional Treatment -- Section III: TreatmentModels Used in Corrections -- Chapter 10: The Interview: ABasic Tool Used in Correctional Counseling and Treatment -- Chapter 11: Behavior Modification Programs inCorrections -- Chapter 12: Group Counseling in Corrections-- Chapter 13: Brief Therapy and Crisis Intervention --Chapter 14: Cognitive Behavioral Therapies in CorrectionalTreatment -- Chapter 15: Future Perspectives on Counselingand Treatment of Criminal and Delinquent Offenders
 หมายเหตุ  Summary: This book provides a comprehensive overview of the methodsused in the Criminal Justice system in the United Statesto counsel and treat offenders. It is aimed at advancedundergraduate and early graduate-level students forcourses in Correctional Treatment or Rehabilitation, orCommunity Corrections more broadly. The sections in thebook provide: · Aims and Scope of Correctional Counselingand Treatment · Tools that Corrections Workers Use(including counseling and case management) · BehavioralModification Treatments: Examples and Applications ·Cognitive Therapies: Examples and Applications Throughoutthe text, there is an emphasis on the big picture: theinteraction of the correctional component of the justicesystem with other components, particularly courts(including special courts like family courts, drug courts,veterans courts and other programs). Chapters in this bookaddress the diverse population of correctional facilities,including juvenile offenders; those with mental illness,addiction and substance abuse problems, physical andmental disabilities; and homeless populations. The authoralso provides analysis of how legislation influences thecorrections process. This work is also enhanced byproviding comparative analysis of the criminal andjuvenile justice systems: their goals, objectives, and howthese can affect counseling and treatment available withinthese two systems. The pedagogical features of thisengaging text include excerpted interviews withcorrectional practitioners about the problems andchallenges they encounter, discussion questions,classification of institutions, current examples ofspecific treatment programs, and case studies that givestudents the chance to select the appropriate interviewing,counseling, and treatment approaches to deal with theproblems, and stresses of applying these methods. Severalchapters are co-authored by correctional practitioners.This work provides students with an overview of themethods used for Correctional Treatment and Counseling,and the tools to begin to think critically about how andwhen to apply these methods.
 หัวเรื่อง  Public policy
 หัวเรื่อง  Medicine
 หัวเรื่อง  Corrections
 หัวเรื่อง  Punishment
 หัวเรื่อง  Psychotherapy
 หัวเรื่อง  Counseling
 หัวเรื่อง  Criminology and Criminal Justice
 หัวเรื่อง  Prison and Punishment
 หัวเรื่อง  Psychotherapy and Counseling
 หัวเรื่อง  Public Policy
 หัวเรื่อง  Medicine/Public Health, general
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14458

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.