เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14458
003     ULIBM
008    200518s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9783319543499
100 1  ^aKratcoski, Peter C.^eauthor
245 10 ^aCorrectional Counseling and Treatment^h[electronicresource] /^cby Peter C. Kratcoski
250    ^a6th ed. 2017
300    ^aXXIII, 314 p. 4 illus.^bonline resource
505 0  ^aSection I: Correctional Counseling and Treatment: Past andPresent -- Chapter 1: The Scope and Purpose ofCorrectional Treatment -- Chapter 2: Applying RestorativeJustice Models in the Correctional Process -- Chapter 3:The Criminal Justice System in Transition: AssistingVictims of Crime -- Section II: The Diverse Roles ofCounselors in Correctional Treatment -- Chapter 4:Continuity and Change in the Roles of CorrectionalPersonnel -- Chapter 5: Treatment of Juvenile Offenders:Diversion and Formal Processing -- Chapter 6: DivertingSpecial Categories of Offenders to Community TreatmentPrograms -- Chapters 7: The Functions of Classificationand Assessment Models in Correctional Treatment -- Chapter8: Community Based Sanctions: Probation and Post ReleaseSupervision -- Chapter 9: Community Residential Treatmentand Institutional Treatment -- Section III: TreatmentModels Used in Corrections -- Chapter 10: The Interview: ABasic Tool Used in Correctional Counseling and Treatment -- Chapter 11: Behavior Modification Programs inCorrections -- Chapter 12: Group Counseling in Corrections-- Chapter 13: Brief Therapy and Crisis Intervention --Chapter 14: Cognitive Behavioral Therapies in CorrectionalTreatment -- Chapter 15: Future Perspectives on Counselingand Treatment of Criminal and Delinquent Offenders
520    ^aThis book provides a comprehensive overview of the methodsused in the Criminal Justice system in the United Statesto counsel and treat offenders. It is aimed at advancedundergraduate and early graduate-level students forcourses in Correctional Treatment or Rehabilitation, orCommunity Corrections more broadly. The sections in thebook provide: · Aims and Scope of Correctional Counselingand Treatment · Tools that Corrections Workers Use(including counseling and case management) · BehavioralModification Treatments: Examples and Applications ·Cognitive Therapies: Examples and Applications Throughoutthe text, there is an emphasis on the big picture: theinteraction of the correctional component of the justicesystem with other components, particularly courts(including special courts like family courts, drug courts,veterans courts and other programs). Chapters in this bookaddress the diverse population of correctional facilities,including juvenile offenders; those with mental illness,addiction and substance abuse problems, physical andmental disabilities; and homeless populations. The authoralso provides analysis of how legislation influences thecorrections process. This work is also enhanced byproviding comparative analysis of the criminal andjuvenile justice systems: their goals, objectives, and howthese can affect counseling and treatment available withinthese two systems. The pedagogical features of thisengaging text include excerpted interviews withcorrectional practitioners about the problems andchallenges they encounter, discussion questions,classification of institutions, current examples ofspecific treatment programs, and case studies that givestudents the chance to select the appropriate interviewing,counseling, and treatment approaches to deal with theproblems, and stresses of applying these methods. Severalchapters are co-authored by correctional practitioners.This work provides students with an overview of themethods used for Correctional Treatment and Counseling,and the tools to begin to think critically about how andwhen to apply these methods.
650  0 ^aPublic policy
650  0 ^aMedicine
650  0 ^aCorrections
650  0 ^aPunishment
650  0 ^aPsychotherapy
650  0 ^aCounseling
650 14 ^aCriminology and Criminal Justice
650 24 ^aPrison and Punishment
650 24 ^aPsychotherapy and Counseling
650 24 ^aPublic Policy
650 24 ^aMedicine/Public Health, general
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Public policy]
    หัวเรื่อง [Medicine]
    หัวเรื่อง [Punishment]
    หัวเรื่อง [Psychotherapy]
    หัวเรื่อง [Counseling]
    หัวเรื่อง [Psychotherapy and Counseling]
    หัวเรื่อง [Public Policy]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Correctional Cou..
Bib 14458

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.