ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 71 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Medicine
ผลการค้นหา เลขเรียก
An Introduction to health planning in developing countries /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Concise guide to evidence-based psychiatry
   Gray, Gregory e.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

WM 100
G779c 2004 
Data analysis and presentation skills : an introduction for ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Handbook of spiritual and worldview in clinical practice
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM420
H2361 2004 
Just health inequality in illness, care and prevention /edit..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W74 J96 1994 
Medical statistics : A commonsense approach / Michale J Camp..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Review for National Board Comprehensive / Lazo , John S
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Chulalongkorn Medical Journal
    / 2020
   วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Chulalongkorn MedicalJournal [http://clmjournal.org/index.php]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
Serials 
Clinecal nursing skills : nursing process model, basic to ad..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Clinical epidemiology : how to do clinical practice research
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA950
C641
2006 
Clinical Guide to Depression and Bipolar Disorder: Findings ..
   Steven Dubovsky / 2014
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM 171.5 C641 2014 
Complementary and altermative medicine and psychiatry/edited..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Complementary and integrative treatments in psychiatric prac..
   Gerbarg, Patricia L., editor / 2017
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Correctional Counseling and Treatment
   Kratcoski, Peter C. author
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Designing clinical research
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA950
D457 2013 
Disaster response: principles of preparation and coordinatio..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Disease control priorities in cdeveloping countires / editor..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Dorland\'s illstrated medical chictionary / William Alexande..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Education and Training in Health information in Europe
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
W26.55.I4
H434 1995 
Environmental impacts on reproductive health and fertility
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WQ200
E61
2010 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 20/71 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.