เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  นภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมบำบัดครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / นภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร = The Effect of familyinterventions program on burden among family caregivers ofschizophrenic patients in community / NapapornPuengkatesoontorn
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effect of family interventions program on burden amongfamily caregivers of schizophrenic patients in community
 พิมพ์ลักษณ์  2553
 เลขเรียก  วพ WM203 น161ผ 2553
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 172 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลังได้รับโปรแกรมบำบัดครอบครัวและเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมบำบัด ครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลสมุทรปราการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 ครอบครัว
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 หัวเรื่อง  Schizophrenics--Home care
 หัวเรื่อง  Caregivers
 หัวเรื่อง  Family psychotherapy
 หัวเรื่อง  จิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล
 หัวเรื่อง  จิตบำบัดครอบครัว
 ผู้แต่งร่วม  Napaporn Puengkatesoontorn
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร]

    หัวเรื่อง [Schizophrenia]
    หัวเรื่อง [Caregivers]
    หัวเรื่อง [Family psychotherapy]
    หัวเรื่อง [จิตเภท]
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล]
    หัวเรื่อง [จิตบำบัดครอบครัว]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมบำบั..
Bib 13093

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.