ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 24 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เพ็ญแข ลิ่มศิลา
ผลการค้นหา เลขเรียก
เด็กพิเศษ 2 / เพ็ญแข ลิ่มศิลา, เอกชาติ พิบูลนครินทร์
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
พ884 2550/2 
รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "ออทิซึม" / เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
พ863 2541 
Autistic child : hope to be cured : ปาฐกถาประสงค์ ตู้จินดา ค..
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา / 2543
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
พ844a 2543 
การวินิจฉัย "ออทิซึม" เบื้องต้นในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัม..
   ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   เอกสาร/สื่อ ความรู้ ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 60 
การวินิจฉัย "ออทิซึม" เบื้องต้นในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัม..
   ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   เอกสาร/สื่อ ความรู้ ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 65 
การวินิจฉัย "ออทิซึม" เบื้องต้นในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัม..
   ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   เอกสาร/สื่อ ความรู้ ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
อ 66 
การวินิจฉัยโรค "ออทิซึม" / เพ็ญแข ลิ่มศิลา ; บรรณาธิการ, ธี..
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   หนังสือภาษาไทย ,กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM203.5
พ884ก 2540/2 
คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง / ศาสตราจารย์แพ..
   ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา / 2545
   คู่มือเด็ก ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คู่มือ ด 055 
คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง/ เพ็ญแข ลิ่มศิล..
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา, บรรณาธิการ
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
ย442ค 2545 
รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ"ออทิซีม"./ เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา.
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คู่มือ ด 132
ฉ.5 
รู้จัก..รัก..ช่วยเหลือเด็กออทิสติก./ เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา.
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WZ39
พ884
ร2548 
เด็กพิเศษ / เพ็ญแข ลิ่มศิลา, คุณพุ่ม เจนเซน
   เพ็ญแข ลิ่มศิลา
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5
พ863ด 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/24 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.