กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
หนังสือภาษาอังกฤษ (1,100)
หนังสือภาษาไทย (1,208)
หนังสือบริจาค (212)
คู่มือสุขภาพจิต (161)
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (78)
แผน (84)
นิทาน (513)
รายงานประจำปี (96)
คู่มือเด็ก (134)
การประชุม (48)
เอกสารทางวิชาการ (140)
คู่มือทั่วไป (215)
เอกสาร/สื่อ ความรู้ (230)
กฎข้อบังคับ (1,567)
ธรรมะ (142)
เอกสารวิจัย (518)
วารสาร (454)
วิทยานิพนธ์ (51)

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือบริจาค (212)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

หนังสือประเภทอี่น (882)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (82)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

คู่มือ (1,218)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

หนังสือทั่วไป (2,935)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

นวนิยาย (76)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

วิจัย (569)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

วารสาร (458)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

นิทาน (521)
   (ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)


ภาษา
1. Thai (6,843)
2. Multiple Languages (1)
3. English (98)

ปี
1. 2566 (5)
2. 2565 (23)
3. 2564 (38)
4. 2563 (49)
5. 2562 (44)
มีอีก 83 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ