ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 22 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความวิตกกังวล
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยวิตกกังวล / สมิตรา ศรสุวรรณ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกัง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การเจริญสติตามแนวปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ในผู้ป่วยภา..
   ประดิทรรศณ์ แดนเขตร
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
ป246 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพ..
   สุปรีดา แก้วนาง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM425.5.C6
ส824ก 2549 
ภาวะใจตกต่ำ / พอล ฮอก
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
รายงานการวิจัยศึกษากระบวนการสร้างสัมพันธภาพ ระดับความหวังควา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิธีเอาชนะความกลัว = Living with Fear / ไอแซก เอ็ม มาร์ก,
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แผนพิชิตความเครียดใน 10 วัน / เศียรเศวต
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มบำบัดความคิดบนพื้นฐานของการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะวิ..
   ชนานันท์ รังสินารา
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
ช149ก 2554 
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต / มรรยาท รุจิวิทย์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การจัดการความเครียดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต = Stress managem..
   มรรยาท รุจิวิชชญ์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM172
ม194ก
2556 
การบำบัดการรู้คิดและปรับพฤติกรรมเพื่อลดอาการของโรควิตกกังวลใ..
   ศิริกาญจน์ โภคะสวัสดิ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172
ศ447ก 2555 
การศึกษาการใช้กลุ่มจิตบำบัดประคับประคองต่อความวิตกกังวลในผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การสำรวจความเครียดการจัดการกับปัญหาและการสนับสนุนทางสังคมของ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสนาในผู้ป่วยที่มีความวิตก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ความเครียดความวิตกกังวลและสุขภาพ/จำลอง ดิษยวณิช
   จำลอง ดิษยวณิช / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
บทบาทของพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการสอนพยาบาลวิชาชีพ : กรณี..
   นภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWY160 น197บ 2550 
ผลของโปรแกรมสติบำบัดต่อความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย..
   ทรรศนีย์วรรณ พลยศ / 2563
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM 172 ส157ผ 
ยิ้มรับความเครียด/สมิต อาชวนิจกุล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 20/22 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.