ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ประดิทรรศณ์ แดนเขตร

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  ประดิทรรศณ์ แดนเขตร
 ชื่อเรื่อง 
การเจริญสติตามแนวปฏิบัติของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ในผู้ป่วยภาวะตื่นตระหนก / ประดิทรรศณ์ แดนเขตร
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Mindfulness meditation according to LuangpohTian Cittasupho for patients suffering with panic attacks.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
 เลขเรียก  วพ WM171 ป246
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ซ, 55, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556.
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ความวิตกกังวล
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  โรคประสาทกังวล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM171 ป246 c.1 
  Barcode: 024443
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13843

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.