ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุปรีดา แก้วนาง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุปรีดา แก้วนาง
 ชื่อเรื่อง 
การให้การปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการผ่อนลมหายใจและการฝึกนวดคลายเครียดด้วยตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะวิตกกังวล / สุปรีดา แก้วนาง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Using cognitive behaviour group couseling with slow breathing exercise and self massage relaxation in diabetes mellitus patient with anxiety.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
 เลขเรียก  วพWM425.5.C6 ส824ก 2549
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฉ, 138, [1] แผ่น + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 หัวเรื่อง  ความวิตกกังวล
 หัวเรื่อง  เบาหวาน--ผู้ป่วย--การให้คำปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM425.5.C6 ส824ก 2549 c.1 
  Barcode: 024406
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13874

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.