ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง จุฬาภรณ์ สมใจ
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผลของกลุ่มประคับประครองและจิตศึกษาต่อภาระการดูแลของผู้ปกครอง..
   ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ / 2553
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วจ WM203.5 ภ524ผ 2553 
ภาวะซึมเศร้าของบิดามารดาเด็กพัฒนาการล่าช้า / จุฬาภรณ์ สมใจ
   จุฬาภรณ์ สมใจ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172 จ249ภ 2546 
อาการทางคลินิกและความร่วมมือในการรับประทานยาของเด็กออทิสติกแ..
   สุนทรี ศรีโกไสย / 2560
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 350.2 ส814อ 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.