ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ภิญโญ อิสรพงศ์ และคณะ
 ชื่อเรื่อง 
ผลของกลุ่มประคับประครองและจิตศึกษาต่อภาระการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติกในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
 พิมพ์ลักษณ์  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ : เชียงใหม่, 2553
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  78 หน้า
 หัวเรื่อง  ออทิสติกในเด็ก
 หัวเรื่อง  เด็กออทิสติก--การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  จุฬาภรณ์ สมใจ
 ผู้แต่งร่วม  วาสนา เกษมสุข
 ผู้แต่งร่วม  เสาวลักษณ์ ลังการ์พันธ์
 ผู้แต่งร่วม  ภัสทินี จิระพิพัฒนกูล
 ผู้แต่งร่วม  ดวงพร หน่อคำ
 ผู้แต่งร่วม  เจนวรา แสงจันทร์
 ผู้แต่งร่วม  สุวารี จินตะวงศ์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วจ WM203.5 ภ524ผ 2553  
  Barcode: 004426
วิจัย On Shelf
2. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วจ WM203.5 ภ524ผ 2553 ฉ.2 
  Barcode: 004425
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 10543

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.