เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    12969
003     ULIBM
008    170511s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM203 ส232ผ 2556
100 0  ^aสมกมล อรรคทิมากูล
245 10 ^aผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท /^cสมกมล อรรคทิมากูล = The effect of family counselingprogram on burden of schizophrenic patients’ caregivers /Somkamon Akkhathimakun
246 31 ^aThe effect of family counseling program on burden ofschizophrenic patients’ caregivers
260    ^a^c2556
300    ^aก-ฌ, 163 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
520    ^aการวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวและเปรียบเทียบภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือครอบครัวของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาคลินิกจิตเวชแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 30 คน
650  0 ^aFamily counseling
650  0 ^aCaregivers
650  0 ^aSchizophrenics
650  7 ^aการให้คำปรึกษาครอบครัว
650  7 ^aผู้ดูแล
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท
700 0  ^aSomkamon Akkhathimakun
700 0  ^aอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bคณะพยาบาลศาสตร์
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/52730
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ส232ผ 2556 c.1 
  Barcode: 018361
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Family counseling]
    หัวเรื่อง [Caregivers]
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [การให้คำปรึกษาครอบครัว]
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของโปรแกรมการใ..
Bib 12969

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.