เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  จตุพร ดวงผาสุข
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารายครอบครัวต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม/ จตุพร ดวงผาสุข = A Study of using family psychoeducation program on medication adherence behaviors of schizophrenic patients tumbon laemyai meung district sumutsongkram province
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using family psychoeducation program on medication adherence behaviors of schizophrenic patients tumbon laemyai meung district sumutsongkram province
 พิมพ์ลักษณ์  2551
 เลขเรียก  วพ WM430.5.F2 จ136ศ 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ซ, 118 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภท จำนวน 20 คนและสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท จำนวน 20 คนผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภท หลังการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษารายครอบครัวดีขึ้นกว่าก่อนการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตรายครอบครัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (t=10.37 , P<.05 )
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล
 หัวเรื่อง  ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 ผู้แต่งร่วม  Jatuporn Duangphasuk
 ผู้แต่งร่วม  รังสิมัน สุนทรไชยา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  เพชรี คันธสายบัว, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM430.5.F2 จ136ศ 2551 c.1 
  Barcode: 024647
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ดูแล-- การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13606

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.