เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ภิญญ์นภัส พันธุ์ดนตรี
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเภทชุมชนในเขตภาคกลาง / ภิญญ์นภัส พันธุ์ดนตรี = Selected factors related todepression of persons with schizophrenic patients incommunity, Central region / Pinnaphat Phandontree
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selected factors related to depression of persons withschizophrenic patients in community, Central region
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM171 ภ522ป 2554
 เลขเรียก  วิทยานิพนธ์
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 121 แผ่น : ตาราง
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  Depression
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  ความซึมเศร้า
 ผู้แต่งร่วม  Pinnaphat Phandontree
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM171 ภ522ป 2554 c.1 
  Barcode: 018356
วิจัย On Shelf
Note:บริจาค
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [Depression]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]
    หัวเรื่อง [ความซึมเศร้า]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยคัดสรรที่ม..
Bib 13089

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.