เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สายชล สินสมบูรณ์ทอง
 ชื่อเรื่อง 
การวิเคราะห์เชิงสถิติ = Statistical analysis / สายชลสินสมบูรณ์ทอง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Statistical analysis
 ISBN  978-974-40-1813-7
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553
 เลขหมู่  QA276 ส657ก 2553
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 564 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  หลักการพื้นฐานและขั้นตอนในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
--การประมาณค่า
--การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ
--พืชคณิตของเมตริกซ์
--การแจกแจงของรูปแบบกำลังสอง
--ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปแบบเต็มแรงค์
--ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปแบบเต็มไม่แรงค์
--ตัวแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน
--ตัวแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
--การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ
--ตัวแบบการถดถอยโลจิสติค--การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ--
 หัวเรื่อง  Mathematical statistics
 หัวเรื่อง  คณิตศาสตร์สถิติ
 หัวเรื่อง  สถิติวิเคราะห์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสถิติประยุกต์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QA276 ส657ก 2553  
  Barcode: 005446
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
QA276 ส657ก 2553 ฉ.2 
  Barcode: 005270
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สายชล สินสมบูรณ์ทอง]

    หัวเรื่อง [Mathematical statistics]
    หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์สถิติ]
    หัวเรื่อง [สถิติวิเคราะห์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิเคราะห์เชิง..
Bib 14640

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.