เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14640
003     ULIBM
008    200921s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9789744018137
040    DMH^atha
050  4 ^aQA276^bส657ก 2553
100 0  ^aสายชล สินสมบูรณ์ทอง
245 10 ^aการวิเคราะห์เชิงสถิติ =^bStatistical analysis /^cสายชลสินสมบูรณ์ทอง
246 31 ^aStatistical analysis
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,^c2553
300    ^aก-ฌ, 564 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
505    ^aหลักการพื้นฐานและขั้นตอนในการวิเคราะห์เชิงสถิติ--การประมาณค่า--การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ--พืชคณิตของเมตริกซ์--การแจกแจงของรูปแบบกำลังสอง--ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปแบบเต็มแรงค์--ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปแบบเต็มไม่แรงค์--ตัวแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน--ตัวแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม--การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ--ตัวแบบการถดถอยโลจิสติค--การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ--
650  0 ^aMathematical statistics
650  4 ^aคณิตศาสตร์สถิติ
650  4 ^aสถิติวิเคราะห์
710 2  ^aสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ^bคณะวิทยาศาสตร์.^bภาควิชาสถิติประยุกต์
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QA276 ส657ก 2553  
  Barcode: 005446
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
QA276 ส657ก 2553 ฉ.2 
  Barcode: 005270
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สายชล สินสมบูรณ์ทอง]

    หัวเรื่อง [Mathematical statistics]
    หัวเรื่อง [คณิตศาสตร์สถิติ]
    หัวเรื่อง [สถิติวิเคราะห์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิเคราะห์เชิง..
Bib 14640

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.