เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เวนิช บุราชรินทร์
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / เวนิช บุราชรินทร์ = Selected factors related to violentbehavior of schizophrenic patients in community / WenichBuracharin
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Selected factors related to violent behavior ofschizophrenic patients in community
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM203 ว913ป 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 123 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยแบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาอัตราความชุกของพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร
 หัวเรื่อง  Violence
 หัวเรื่อง  Violence--Forecasting
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  ความรุนแรง
 หัวเรื่อง  ความรุนแรง--พยากรณ์
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 ผู้แต่งร่วม  Wenich Buracharin
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ว913ป 2554 c.1 
  Barcode: 018348
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Violence]
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรง]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยคัดสรรที่ม..
Bib 12972

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.