เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    12972
003     ULIBM
008    170511s||||||||th 000 0 tha d
099  2 ^aวพ WM203 ว913ป 2554
100 0  ^aเวนิช บุราชรินทร์
245 10 ^aปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน /^cเวนิช บุราชรินทร์ = Selected factors related to violentbehavior of schizophrenic patients in community / WenichBuracharin
246 31 ^aSelected factors related to violent behavior ofschizophrenic patients in community
260    ^a^c2554
300    ^aก-ญ, 123 แผ่น
500    ^aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
502    ^aวิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
520    ^aการวิจัยแบบบรรยายเชิงความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาอัตราความชุกของพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร
650  0 ^aViolence
650  0 ^aViolence^xForecasting
650  0 ^aSchizophrenics
650  7 ^aความรุนแรง
650  7 ^aความรุนแรง^xพยากรณ์
650  7 ^aผู้ป่วยจิตเภท
700 0  ^aWenich Buracharin
700 0  ^aเพ็ญพักตร์ อุทิศ,^eที่ปรึกษา
710 2  ^aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.^bสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
856 4  ^a^zวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)^uhttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29287
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM203 ว913ป 2554 c.1 
  Barcode: 018348
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Violence]
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [ความรุนแรง]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยคัดสรรที่ม..
Bib 12972

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.