ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 908 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมหลงผิดและประสาทหลอน : ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ / วัฒนา จ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมชนิด Vascular Dementia / สุมลมา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวน / เสาวลักษณ์ ก่อธรรมนิเวศน์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีภาวะซึมเศร้าระยะรุนแรง / จันทร์..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคแมเนีย / ทวีวรรณ บุปผาถา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรตจิตเภท : Schizophernia / อาภา กฤตยานวัช
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรตจิตเภทชนิดหวาดระแวงที่ก่อคดี / สมฤดี รัตน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนสำหรับผู้ป่วยจิตเภท ..
   บุปผา รุ่งเรือง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพWM105
บ639ก 2557 
การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ป่วยเรื้อรังโดยใช้พุทธธรร..
   แสงอาทิตย์ บุตรแสง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.5.R3
ส966 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
   วัชนี หัตถพนม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.A9
ว376ก 2550 
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชนในการใช้วิธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยและญา..
   ชาคริยา ศิริโสม.
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WY160
ช464ก 2550 
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน : กรณีศึ..
   นันทิยา ไทยภักดี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM30.6
น431ก 2552 
การรักษาผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมทางเพศด้วยจิตบำบัดรายบุคคล / สมช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการจัดกบุ่มบำบัดทางสังคมด้วยดนตรีกับผู้ป่วยจิตเภท ณ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน ตำบลห้วยไร่ ..
   บุปผา แก่นชัยภูมิ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM200 บ639ก 2553 
การศึกษาการใช้การจัดการผู้ป่วยรายกรณี ต่อความพึงพอใจในบริการ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการใช้โปรแกรมการดูแลที่บ้าน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองข..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [46]   [แสดง 20/908 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.