ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นันทิยา ไทยภักดี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  นันทิยา ไทยภักดี
 ชื่อเรื่อง 
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพสำหรับผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหนองหลุบ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / นันทิยา ไทยภักดี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Vocational rehabilitation for schizophrenia patients in comunity : a case study at Ban Nongloub Tumbon Dangyai Amphur Muang Khon Kaen Province.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
 เลขเรียก  วพ WM30.6 น431ก 2552
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฉ, 131, [1] แผ่น + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การฟื้นฟูสมรรถภาพ--ไทย--ขอนแก่น
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  Connect to online resource
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM30.6 น431ก 2552 c.1 
  Barcode: 024578
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13655

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.