ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บุปผา แก่นชัยภูมิ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  บุปผา แก่นชัยภูมิ
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ /
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A study of developing care system for psychiatric patient in community Heoyria Tambon, Khonsawan District, Chaiyaphum Province
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 เลขเรียก  วพ WM200 บ639ก 2553
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก-ช], 134 แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์(+)การศึกษาอิสระ(+)
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์ชุมชน -- ไทย -- ชัยภูมิ(+)
 หัวเรื่อง  โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล(+)
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM200 บ639ก 2553 c.1 
  Barcode: 024814
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13421

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.