ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 464 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ บำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบเน้นทางเลือกในผู้ติดเชื้อเอ..
   ณรงค์ คตวงค์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
^วพWM171 ณ211ก 2557 
การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบ..
   ศศิธร พลพันธ์
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172ศ291บ 2555 
การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถู..
   เสาวนีย์ ทองหล่อ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM425.5.C6 ส831บ 2554 
การบำบัดทางการพยาบาล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY100
ก459
2554 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมผู้ป่วยที่เสพสุราในโรงพยาบาลจิต..
   นิมิต แก้วอาจ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM274 น633บ 2549 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมสำหรับความคิดหลงผิด และประสาทหล..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการ..
   รักชนก จันดาวาปี
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.C ร283ก 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเ..
   สุพัตรา สุขเสริม
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM425.5.C6 ส831บ 2554 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่ใช้สารเสพติดที่มีภาวะซึ..
   รุ่งรัตน์ สายทอง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM270 ร633ก 2557 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่มีภา..
   อุสาห์ จงวงศ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM 425.5.C6 อ866บ 
การบำบัดทางจิตรายบุคคลโดยใช้แนวคิดของซาเทียร์ในผู้ป่วยเบาหวา..
   พิทักษ์ หินเมืองเก่า
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM420
พ673บ 2555 
การบำบัดทางปัญญาสำหรับผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลจิต..
   ณภัทร วรากรอมรเดช
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM460.6 ณ161บ 2555 
การบำบัดทางปัญญาโดยใช้การเจริญสติเป็นฐานในบุคคลที่มีภาวะซึมเ..
   นิรมล กุบแก้ว
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
น645บ 2555 
การบำบัดปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภา..
   จินตนา ชาลีวงษ์ / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WK810 จ482ก, 2551 
การบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหลงผิดโดยใช้แนวคิดการปรับเปลี..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า = Psychosocialtrea..
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
WM171
อ332ก 2553 
การบำบัดรักษาทางจิตสังคมสำหรับโรคซึมเศร้า = Psychosocialtrea..
   อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM171
อ332ก
2553 
การบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเภทในระบบ Case Management / ไพรวัลย์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพย์ติดในรูปแบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดรายบุคคลโดยแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดในสตรีที่มีควา..
   นักฐินี ชุดชา / 2554
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM 172 น387บ 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [24]   [แสดง 20/464 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.