ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รุ่งรัตน์ สายทอง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รุ่งรัตน์ สายทอง
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่ใช้สารเสพติดที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี / รุ่งรัตน์ สายทอง
 พิมพ์ลักษณ์  ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
 เลขเรียก  วพWM270 ร633ก 2557
 ครั้งที่พิมพ์  557
 ลักษณะทางกายภาพ  53, [1] แผ่น 30 ซม
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  คนติดยาเสพติด
 หัวเรื่อง  โรคซึมเศร้า -- การใช้สารเสพติด
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM270 ร633ก 2557 c.1 
  Barcode: 018404
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12885

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.