ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รักชนก จันดาวาปี

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รักชนก จันดาวาปี
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลศรีธาตุ / รักชนก จันดาวาปี
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: Cognitive behavioral therapy to enhance treatment compliance in schizophrenic patient at Srithat Hospital.
 พิมพ์ลักษณ์  [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
 เลขเรียก  วพ WM425.5.C ร283ก
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ญ, 144, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ - - ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  จิตเภท--การรักษาด้วยยา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  Connect to online resource
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM425.5.C ร283ก 2554 c.1 
  Barcode: 024666
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13585

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.