เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
An introduction to psychotherapy / Sidney Tarachow
   Tarachow, Sidney
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM420 T3 1970 
AN UPDATE ON INFECTIOUS DISEASES IV / บุญมี สถาปัตยวงศ์, อัษฎา วิภากุล, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย..
   บุญมี สถาปัตยวงศ์
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC100 บ527A 2540 
AN UPDATE ON INFECTIOUS DISEASES V / บุญมี สถาปัตยวงศ์ ; สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย..
   บุญมี สถาปัตยวงศ์
   หนังสือภาษาไทย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WC100 อ119 2541 
Anger Management workbook for kids
   Andraw hill. / 2018
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ws105.5.E5 A553 2018 
Anger Management for kids รับมือกับลูกขี้โมโห
   นิพดา เขียวอุไร (แปล) / 2561
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
wm75 น616ร 2561 
Annual progress in child psychiatry and child development 1970 / Stella, M.D. Chess ; Alexander Thomas, M.D. (edited By)
   Chess, Stella M.D.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS350 C5 1970 
Annual progress in child psychiatry and child development 1972 / Stella Chess, Alexander Thomas
   Chess, Stella
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS350 C5 1972 
Annual progress in child psychiatry and child development 1973 / Stella Chess, M.D. ; Alexander Thomas, M.D. (edited By)
   Chess, Stella M.D.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS350 C5 1974 
Annual progress in child psychiatry and child development 2000-2001 / Margaret E. Hertzig, Ellen A. Farber
   Hertzig, Margaret E.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS350 C5 2000 
Annual Report 2015 รายงานประจำปี 2558 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์..
   รายงานประจำปี ที่ หนังสือประเภทอี่น(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
รป 6 
Anorexia nervosa and related eating disorders in childhood and adolescence : 2nd edition / Bryan Lask, Rachel Bryant-Waugh
   Lask, Bryan
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM175 L3 2000 
Anotome , streching & training for Marathoners
   Philip striano , Lisa purcell / 2013
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QS P557 2013 
Answers to questions teachers ask about sensory integration : forms, checklists, and practical tools for teachers and parents / Jane Koomar, Carol Kr..
   Koomar, Jane
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS368 K6 2007 
Antidepressants
   Stahl,Stephen M. / 2009
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV77.5 S781a 2009 
Antipsychotics and mood Stabilizers (Third Edition)
   Stahl Stephen M. / 2008
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RM333.5 S7 2008 
Antipsychotics:Treaing psychosis, Mania and Depression
   Stahl Stephen M. / 2010
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์),หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
QV77.9S781s 2010 
Antisocial behavior in children and adolescents : a developmental analysis and model for intervention / John B. Reid, Gerald R. Patterson, James J. S..
   Reid, John B.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS350.8 S6R4 2002 
ANXIETY AND EMOTIONS./ Desmond Kelly
   Desmond Kelly.
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM1172 K44 A1980 
Anxiety disorders and phobias : a cognitive perspective / Aaron T. Beck, Gary Emery, Ruth L. Greenberg
   Beck, Aaron T.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM172 B4 1985 
Anxiety disorders in children and adolescents : research, assessment and intervention / Wendy K. Silverman, Philip D. A. Treffers
   Silverman, Wendy K.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS463 S5 2001 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [355]   [แสดง 20/7091 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.