เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
A comprehensive dictionary of psychological and psychoanalytical terms / Horace B. & Ava Champney English
   English, Horace B.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM460 E5 1958 
A family approach to psychiatric disorders / Richard A. Perlmutter
   Perlmutter, Richard A.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM430.5 P47 1996 
A general introduction to psychoanalysis / Sigmund Freud, M.D., LL.D. ; authorized English Translation of the Revised Edition by Joan Riviere
   Freud, Sigmund M.D., LL.D.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM460 F7 1970 
A guide to physical examination / Barbara Bates
   Bates, Barbara
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB205 B3 1983 
A handbook on stuttering / Oliver Bloodstein, Nan Bernstein Ratner
   Bloodstein, Oliver
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM475 B5 2008 
A Little Book of BIG DATA and Machine Learning
   เอกสิทธิ์ พชรวงศ์ศักดา / 2563
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QA อ885 2563 
A Man Called Ove : ชายชื่ออูเว
   ธีปนันท์ เพ็ชร์ศรี / 2564
   กฎข้อบังคับ ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว38 
A PARENT'S GUIDE TO ASPERGER SYNDROME & HIGH-FUNCTIONING AUTISM ; HOW TO MEET THE CHALLENGES AND HELP YOUR CHILD THRIVE / Sally Ozonoff ; Geraldine D..
   Ozonoff, Sally
   หนังสือบริจาค ที่ หนังสือบริจาค(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
บ 164 
A parent's guide to asperger syndrome and high-functioning autism : how to meet the challenges and help your child thrive / Sally Ozonoff, Geraldine ..
   Ozonoff, Sally
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 O9 2002 
A positive approach to autism / Stella Waterhouse
   Waterhouse, Stella
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 W3 2000 
A Practical guide Protecting children csecond edition
   Janet kay / 2003
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS 105.5.c3 J3 2003 
A practical guide to behavioral research : tools and techniques / Robert Sommer, Barbara Sommer
   Sommer, Robert
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM20.5 S6 2002 
A practical guide to epilepsy, 1e / Mark R. Manford, BSc. MB. BS. MD. MRCP
   Manford, Mark R. BSc. MB. BS. MD. MRCP.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL385 M3 2003 
A psychiatric glossary : the meaning of terms frequently used in psychiatry / Lawrence C. Kolb, M.D. ; American Psychiatric Association
   Kolb,Lawrence C. M.D.
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM15 A4 1969 
A report on Advanced health blotechnologies in Thailand:State of the art,future trends and ststegic perparation./ Heath lntervention and technology As..
   กฎข้อบังคับ ที่ คู่มือ(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
QV18 ส691 A2555 
A research agenda for DSM-V / Edited by David J. Kupfer, Michael B. First, Darrel A. Regier
   Kupfer, David J., 1941-
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM141 R432 2002 
A short guide to mental illness for the family doctor / Anon
   Anon
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 M3 1966 
A systemic treatment of bulimia nervosa : women in transition / Carole Kayrooz
   Kayrooz, Carole
   หนังสือภาษาอังกฤษ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM175 K3 2001 
A Work in Progress : Behavioral strategies for teaching and improving behavior of Autistic children
   Ron Leaf & john Mc Eachin / 1999
   กฎข้อบังคับ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM203.5 R768A 1999 
A WORK IN PROGRESS ; Behavior Management Strategies and a Curriculum for Intensive Behavioral Treatment of Autism / Ron Leaf & John McEachin, Editors
   Leaf, Ron
   หนังสือบริจาค ที่ หนังสือบริจาค(ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
บ 150 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [355]   [แสดง 20/7091 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.