ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Psychological measurement

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Dombrowski, Stefan C. author
 ชื่อเรื่อง 
Psychoeducational Assessment and Report Writing [electronic resource] / by Stefan C. Dombrowski
 ISBN  978-149-39-1911-6
 เลขหมู่  BF721-723
 ลักษณะทางกายภาพ  XIX, 365 p. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Section I. Overview of Psychoeducational Assessment,Report Writing, and Oral Reporting
-- Chapter 1. Purposeof Psychoeducational Assessment, Report Writing, and OralReporting
-- Chapter 2. Interviewing Parents, Teachers,and Other School Personnel
-- Chapter 3. Observing theChild
-- Section II: Psychoeducational Report Writing
--Chapter 4. General Guidelines on Report Writing
-- Chapter5. Identifying information and Referral Question
--Chapter 6. Assessment Methods and Background Information
-- Chapter 7. Assessment Results
-- Chapter 8.Conceptualization and Classification and DiagnosticImpressions
-- Chapter 9. Summary and Recommendations --Section III: Sample Psychoeducational Reports -- Chapter10. Learning Disabilities -- Chapter 11. Autism -- Chapter12. Emotional Disturbance -- Chapter 13. IntellectualDisability -- Chapter 14. Other Health ImpairedDisabilities -- Chapter 15. Miscellaneous Reports: VisualImpairment, Hearing Impairment, and English as a SecondLanguage -- Section IV: Miscellaneous Topics inPsychoeducational Assessment and Report Writing -- Chapter16. Due Process Hearing and the Independent EducationalEvaluation -- Chapter 17. Suggested Guidelines for OralReporting.
 หมายเหตุ  Summary: This textbook provides in-depth instruction for conductingpsychoeducational assessments of children in grades K-12and conveying results through detailed, well-writtenreports. It takes readers step by step through theassessment process – collecting data, writing reports, andcommunicating conclusions – for students with conditionsspanning the range of IDEA classifications such as autism,learning disabilities, emotional disturbances, andconditions covered by Section 504. The book offers notonly a broad understanding of assessment and communicationskills, but also of the ethical, legal, cultural, andprofessional considerations that come withpsychoeducational evaluation. And its sample reports modelclear, well-organized results accessible to parents andcaregivers as well as teachers and colleagues. Key areasof coverage include: • Assessment basics: the testingenvironment and protocols, interviewing, and observation.• Report writing section by section, from reason forreferral to summary and recommendations. • Guidelines fororal reporting, with case examples. • Special issues inpsychoeducational assessment and report writing. • Samplepsychoeducational reports using this framework.Psychoeducational Assessment and Report Writing is anessential text for graduate students, researchers,professors, and professionals in child and schoolpsychology; assessment, testing, and evaluation; socialwork; and psychological methods/evaluation.
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Assessment
 หัวเรื่อง  Social work
 หัวเรื่อง  Child psychology
 หัวเรื่อง  School psychology
 หัวเรื่อง  Psychology--Methodology
 หัวเรื่อง  Psychological measurement
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Child and School Psychology
 หัวเรื่อง  Assessment, Testing and Evaluation
 หัวเรื่อง  Social Work
 หัวเรื่อง  Psychological Methods/Evaluation
 ผู้แต่งนิติบุคคล  SpringerLink (Online service)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14444

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.