เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14444
003     ULIBM
008    200514s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9781493919116
050  4 ^aBF721-723
060  4 ^a
082 04 ^a155.4^223
082 04 ^a155.424^223
100 1  ^aDombrowski, Stefan C.^eauthor
245 10 ^aPsychoeducational Assessment and Report Writing^h[electronic resource] /^cby Stefan C. Dombrowski
300    ^aXIX, 365 p.^bonline resource
505 0  ^aSection I. Overview of Psychoeducational Assessment,Report Writing, and Oral Reporting -- Chapter 1. Purposeof Psychoeducational Assessment, Report Writing, and OralReporting -- Chapter 2. Interviewing Parents, Teachers,and Other School Personnel -- Chapter 3. Observing theChild -- Section II: Psychoeducational Report Writing --Chapter 4. General Guidelines on Report Writing -- Chapter5. Identifying information and Referral Question --Chapter 6. Assessment Methods and Background Information -- Chapter 7. Assessment Results -- Chapter 8.Conceptualization and Classification and DiagnosticImpressions -- Chapter 9. Summary and Recommendations --Section III: Sample Psychoeducational Reports -- Chapter10. Learning Disabilities -- Chapter 11. Autism -- Chapter12. Emotional Disturbance -- Chapter 13. IntellectualDisability -- Chapter 14. Other Health ImpairedDisabilities -- Chapter 15. Miscellaneous Reports: VisualImpairment, Hearing Impairment, and English as a SecondLanguage -- Section IV: Miscellaneous Topics inPsychoeducational Assessment and Report Writing -- Chapter16. Due Process Hearing and the Independent EducationalEvaluation -- Chapter 17. Suggested Guidelines for OralReporting.
520    ^aThis textbook provides in-depth instruction for conductingpsychoeducational assessments of children in grades K-12and conveying results through detailed, well-writtenreports. It takes readers step by step through theassessment process – collecting data, writing reports, andcommunicating conclusions – for students with conditionsspanning the range of IDEA classifications such as autism,learning disabilities, emotional disturbances, andconditions covered by Section 504. The book offers notonly a broad understanding of assessment and communicationskills, but also of the ethical, legal, cultural, andprofessional considerations that come withpsychoeducational evaluation. And its sample reports modelclear, well-organized results accessible to parents andcaregivers as well as teachers and colleagues. Key areasof coverage include: • Assessment basics: the testingenvironment and protocols, interviewing, and observation.• Report writing section by section, from reason forreferral to summary and recommendations. • Guidelines fororal reporting, with case examples. • Special issues inpsychoeducational assessment and report writing. • Samplepsychoeducational reports using this framework.Psychoeducational Assessment and Report Writing is anessential text for graduate students, researchers,professors, and professionals in child and schoolpsychology; assessment, testing, and evaluation; socialwork; and psychological methods/evaluation.
650  0 ^aPsychology
650  0 ^aAssessment
650  0 ^aSocial work
650  0 ^aChild psychology
650  0 ^aSchool psychology
650  0 ^aPsychology^xMethodology
650  0 ^aPsychological measurement
650 14 ^aPsychology
650 24 ^aChild and School Psychology
650 24 ^aAssessment, Testing and Evaluation
650 24 ^aSocial Work
650 24 ^aPsychological Methods/Evaluation
710 2  ^aSpringerLink (Online service)
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychology]
    หัวเรื่อง [Assessment]
    หัวเรื่อง [Social work]
    หัวเรื่อง [Child psychology]
    หัวเรื่อง [School psychology]
    หัวเรื่อง [Psychology]
    หัวเรื่อง [Child and School Psychology]
    หัวเรื่อง [Social Work]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Psychoeducationa..
Bib 14444

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.