ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Lating, Jeffrey M. author

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Everly, Jr., George S. author
 ชื่อเรื่อง 
A Clinical Guide to the Treatment of the Human StressResponse [electronic resource] / by George S. Everly,Jr., Jeffrey M. Lating
 ISBN  978-146-14-5538-7
 เลขเรียก  E-Book
 เลขหมู่  RC466.8
 ครั้งที่พิมพ์  3rd ed. 2013
 ลักษณะทางกายภาพ  XX, 486 p. 34 illus. online resource
 หมายเหตุ  Contents: The concept of stress
-- The anatomy and physiology of thehuman stress response
-- The link from stress arousal todisease
-- Stress-related disease: a review
-- Measurementof the human stress response
-- Personologic diathesis andhuman stress
-- Resilience: the final frontier
--Psychotherapy: a cognitive perspective.-NeurophysiologicalRationale for the Use of the Relaxation Response:Neurological Desensitization
-- Mediation
-- Voluntarycontrol of respiration patterns
-- Neuromuscularrelaxation -- Hypnosis in the Management of StressReactions -- Biofeedback in the Treatment of the StressResponse -- Physical Exercise and the Human StressResponse -- The Pharmacological Management of StressReactions -- Religion, Spirituality, and Stress --Nutrition and Stress -- Sleep and stress -- Grief, loss,and stress -- Posttraumatic Stress Disorder -- CrisisIntervention and Psychological First Aid -- Hans Selye andthe Birth of the Stress Concept -- Summation andconclusions -- Appendix A: Self-Report Relaxation TrainingForm -- Appendix B: Physically Passive NeuromuscularRelaxation -- Appendix C: Vascular Headaches andVacsoactive Substances -- Appendix D: The Etiology ofPanic Attacks: Nonpsychological Factors -- Appendix E: HowDo You Cope with Stress? A Self-Report checklist Designedfor Healthย Education Purposes
 หมายเหตุ  Summary: A Clinical Guide to the Treatment of the Human StressResponse Third Edition George S. Everly, Jr., and JeffreyM. Lating Praise for the third edition: ^"This is asignificant update for a significant book. Everly & Latingonce again articulate for practitioners how best to readand manage their clients^' stress and develop effective,evidence-based treatment programs for various stressinjuries and disorders. It speaks well of practitionerswho have this book within eyesight when stress forthemselves as well as their clients require effectiveaction.^"
 หัวเรื่อง  Philosophy (General)
 หัวเรื่อง  Psychiatry
 หัวเรื่อง  Psychology, clinical
 หัวเรื่อง  Psychology
 หัวเรื่อง  Clinical Psychology
 หัวเรื่อง  Psychiatry
 หัวเรื่อง  Health Psychology
 ผู้แต่งร่วม  Lating, Jeffrey M. author
 ผู้แต่งนิติบุคคล  SpringerLink (Online service)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14462

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.