เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    14462
003     ULIBM
008    200518s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9781461455387
050  4 ^aRC466.8
082 04 ^a616.89^223
099  2 ^aE-Book
100 1  ^aEverly, Jr., George S.^eauthor
245 12 ^aA Clinical Guide to the Treatment of the Human StressResponse^h[electronic resource] /^cby George S. Everly,Jr., Jeffrey M. Lating
250    ^a3rd ed. 2013
300    ^aXX, 486 p. 34 illus.^bonline resource
505 0  ^aThe concept of stress -- The anatomy and physiology of thehuman stress response -- The link from stress arousal todisease -- Stress-related disease: a review -- Measurementof the human stress response -- Personologic diathesis andhuman stress -- Resilience: the final frontier --Psychotherapy: a cognitive perspective.-NeurophysiologicalRationale for the Use of the Relaxation Response:Neurological Desensitization -- Mediation -- Voluntarycontrol of respiration patterns -- Neuromuscularrelaxation -- Hypnosis in the Management of StressReactions -- Biofeedback in the Treatment of the StressResponse -- Physical Exercise and the Human StressResponse -- The Pharmacological Management of StressReactions -- Religion, Spirituality, and Stress --Nutrition and Stress -- Sleep and stress -- Grief, loss,and stress -- Posttraumatic Stress Disorder -- CrisisIntervention and Psychological First Aid -- Hans Selye andthe Birth of the Stress Concept -- Summation andconclusions -- Appendix A: Self-Report Relaxation TrainingForm -- Appendix B: Physically Passive NeuromuscularRelaxation -- Appendix C: Vascular Headaches andVacsoactive Substances -- Appendix D: The Etiology ofPanic Attacks: Nonpsychological Factors -- Appendix E: HowDo You Cope with Stress? A Self-Report checklist Designedfor Healthย Education Purposes
520    ^aA Clinical Guide to the Treatment of the Human StressResponse Third Edition George S. Everly, Jr., and JeffreyM. Lating Praise for the third edition: ^"This is asignificant update for a significant book. Everly & Latingonce again articulate for practitioners how best to readand manage their clients^' stress and develop effective,evidence-based treatment programs for various stressinjuries and disorders. It speaks well of practitionerswho have this book within eyesight when stress forthemselves as well as their clients require effectiveaction.^"
650  0 ^aPhilosophy (General)
650  0 ^aPsychiatry
650  0 ^aPsychology, clinical
650 14 ^aPsychology
650 24 ^aClinical Psychology
650 24 ^aPsychiatry
650 24 ^aHealth Psychology
700 1  ^aLating, Jeffrey M.^eauthor
710 2  ^aSpringerLink (Online service)
999    ^aฐิติญา จันทพรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Philosophy (General)]
    หัวเรื่อง [Psychiatry]
    หัวเรื่อง [Psychology, clinical]
    หัวเรื่อง [Psychology]
    หัวเรื่อง [Clinical Psychology]
    หัวเรื่อง [Psychiatry]
    หัวเรื่อง [Health Psychology]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: A Clinical Guide..
Bib 14462

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.