เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

วิธีการสมัครสมาชิกออนไลน์

วิธีการสมัครสมาชิกออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการ ยืม - คืน หนังสือออนไลน์จากห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทฯ 
1. ขั้นตอนแรกเปิดหน้าเว็บ http://library.dmh.go.th/yuwa/  เพื่อเข้าสู่ระบบบริการยืม -  คืน หนังสือออนไลน์ และคลิกไปที่สมาชิกล็อคอินเพื่อทำการสมัครสมาชิก2. ขั้นตอนต่อไปคือการคลิกไปที่สมัครสมาชิกออนไลน์3.เมื่อเข้าสู่การสมัครสมาชิกออนไลน์แล้วจะขึ้นเงื่อนไขในการเป็นสมาชิกห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทฯ ถ้าสมาชิกยอมรับเงือนไขได้คลิกไปที่ยอมรับเงื่อนไขได้เลยทันที4.เมื่อเรารับเงือนไขแล้วจะเข้าสู่หน้าต่างการกรอกข้อมูลสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถกรอกข้อมูลในหน้าต่างนี้ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วสามารถกด Submit ได้ทันที่เมื่อสมาชิกได้รับการยืนยันการสมัครสมาชิกจากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้วสามารถเข้าใช้บริการยืม - คืนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.