ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา,นพ.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา,นพ.
 ชื่อเรื่อง 
ออทิสติกกับความสามารถพิเศษ / ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา,นพ.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  คณะกรรมการพัฒนาออทิสติก สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
 ISBN  974-015-336-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2548.
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1.
 ลักษณะทางกายภาพ  44 หน้า : ภาพประกอบ.
 หัวเรื่อง  หนังสือวิชาการภาษาไทย
 หัวเรื่อง  ออทิสติก
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือภาษาไทย
หนังสือภาษาไทย
WM203.5 ท228 2548  
  Barcode: T0952
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 2265

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.