เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆLibrary Yuwaprasat Waithayopatham

คำค้น:

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

หนังสือชุด ภูติน้อยสอนเด็ก เรื่อง ท..
Mundy, Michaele..
Counselling in HIV infection and AI..
Green, John Dr...
Pacific Rim International Journal o..
The Thailand N..
The pocket guide to the DSM-5 diagn..
Nussbaum, Abrah..
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้..
พจมาน พงษ์ไพบูล..
ประสิทธิผลของการฝึกอาชาบำบัดเพื่อส่..
สถาบันพัฒนาการเ..
ความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองปัญหาสุขภ..
บุรินทร์ สุรอรุ..
การวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและก..
สำนักงานคณะกรรม..

วัสดุฯแนะนำ

ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์
เปิดลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุดแล้ว
ติดต่อผู้ดูแลห้องสมุดได้ที่
โทร. 72608
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.