เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

ห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ห้องสมุดในสังกัดกรมสุขภาพจิต
SingleSearch : http://www.library.dmh.go.th
 
 
 1. http://www.library.dmh.go.th/dmh/            ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต
 2. http://www.library.dmh.go.th/yuwa            ห้องสมุดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 3. http://www.library.dmh.go.th/ricd              ห้องสมุดสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 4. http://www.library.dmh.go.th/jvkhos          ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 5. http://www.library.dmh.go.th/jvkk             ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 6. http://www.library.dmh.go.th/prasri           ห้องสมุด รพ.พระศรีมหาโพธิ์
 7. http://www.library.dmh.go.th/somdet         สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 8. http://www.library.dmh.go.th/sty               โรงพยาบาลศรีธัญญา
 9. http://www.library.dmh.go.th/jvnp             รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 10. http://www.library.dmh.go.th/raja              สถาบันราชานุกูล
 11. http://www.library.dmh.go.th/nph              โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 12. http://www.library.dmh.go.th/rploei            เลย
 13. http://www.library.dmh.go.th/jvsk              สระแก้ว
 14. http://www.library.dmh.go.th/sp                สวนปรุง
 15. http://www.library.dmh.go.th/camri            สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 16. http://www.library.dmh.go.th/galya            สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 17. http://www.library.dmh.go.th/skph             สงขลา
 18. http://www.library.dmh.go.th/ssr               สวนสราญรมย์
 19. http://www.library.dmh.go.th/neicd            สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 20. http://www.library.dmh.go.th/sicd              สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
  

Loading..

Loading..

Loading..

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.