เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
จิตเวชศิริราช DSM-5 / บรรณาธิการ นันทวัช สิทธิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].
 ISBN  978-616-27-9631-9
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3
 ลักษณะทางกายภาพ  (20), 745 หน้า ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  Contents:
--ส่วนที่ 1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์พื้นฐาน 1. บทนำสู่วิชาจิตเวชศาสตร์ 2. เวชจริยศาสตร์ ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ และความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 3. ความปกติและความผิดปกติ 4. การจำแนกประเภทของโรคทางจิตเวช 5. จิตวิทยาของกลไกทางจิตและการเผชิญปัญหา 6. จิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม การเรียนรู้ ความจำ อารมณ์ และแรงจูงใจ 7. ทฤษฎีพัฒนาการของจิตใจ 8. สมองกับพฤติกรรม
 หมายเหตุ  Contents:
--ส่วนที่ 2 ทักษะการประเมินผู้ป่วย 9. การสัมภาษณ์ทางจิตเวช 10. อาการวิทยาทางจิตเวช
 หมายเหตุ  Contents:
--ส่วนที่ 3 จิตเวชศาสตร์ในทางคลินิก
-- ส่วนที่ 3.1 ปัญหาทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 11. พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 12. ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง 13. กลุ่มอาการหายใจหอบ 14. ภาวะวิตกกังวลเฉียบพลันและอาการ Panic attack 15. ภาวะโรคจิต 16. ภาวะซึมเศร้า 17. ปัญหาการนอน 18. ปัญหาการใช้สารเสพติดและการบำบัด 19. ปัญหาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน 20. ปัญหาทางจิตใจในผู้ประสบภัย และโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย 21. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การสูญเสียและภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสีย 22. ปัญหาผู้ป่วยที่ดูแลยาก 23. ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายไม่ทราบสาเหตุ
 หมายเหตุ 
---ส่วนที่ 3.2 ปัญหาทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 24. ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กได้แก่ การกระตุ้นตัวเองทางเพศ การกัด เล็บ และการนอนกัดฟัน 25. การทารุณกรรมเด็ก 26. ปัญหาการเรียน 27. พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
 หมายเหตุ 
---ส่วนที่ 3.3 โรคทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไปที่พบบ่อย 28. ภาวะเพ้อและโรคทางจิตเวชที่มีสาเหตุจากภาวะทางกาย 29. ภาวะสมองเสื่อม 30. โรคจิตเภทและโรคจิตชนิดอื่น 31. กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้วและกลุ่มโรคซึมเศร้า 32. กลุ่มโรควิตกกังวลและกลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคอื่นที่เกี่ยวข้อง 33. โรคความผิดปกติของการปรับตัว 34. ภาวะเจ็บป่วยทางกายที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางจิตใจ 35. โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
 หมายเหตุ 
---ส่วนที่ 3.4 โรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย 36. โรคสมาธิสั้น 37. โรคดื้อและโรคเกเร 38. โรค Tic (Tic disorder) 39. โรคการเรียนรู้บกพร่อง 40. กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว และกลุ่มโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น 41. โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ 42. โรคออทิซึมสเปกตรัม 43. โรคอุปาทานหมู่ 44. การเสพติดอินเทอร์เน็ต
 หมายเหตุ  Contents:
--ส่วนที่ 4. การรักษาทางจิตเวช 45. การใช้ยาจิตเวชในเวชปฏิบัติ 46. การแจ้งข่าวร้าย 47. ความเครียดและเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด 48. การรักษาทางจิตใจ
 หมายเหตุ  Contents:
--ส่วนที่ 5. ประเด็นพิเศษทางจิตเวช 49. จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 50. ทักษะการสื่อสาร 51. จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา 52. จิตเวชศาสตร์ชุมชน 53. เอกสารและการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย : การบันทึกเวชระเบียน การเขียนรายงานผู้ป่วยจิตเวชสำหรับนักศึกษาแพทย์ การเขียนใบส่งตัวเพื่อปรึกษาจิตแพทย์ การออกเอกสารรับรองความพิการ 54. กฎหมายสุขภาพจิต : การประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 55. ภาวะพิษจากยาทางจิตเวช
 หัวเรื่อง  Psychiatry
 หัวเรื่อง  จิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  นันทวัช สิทธิรักษ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM100 จ464 2559  
  Barcode: BK0000004056
หนังสือภาษาไทย ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 เมษายน 2561
  จอง
Note:หลักสูตร PG
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychiatry]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตเวชศิริราช DS..
Bib 1395


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.