เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ศูนย์ข้อมูลวิชาการ สถาบันราชานุกูล ยินดีต้อนรับ
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสืออ้างอิง E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    1395
003     ULIBM
008    170210s||||||||th 000 0 tha d
020    ^a9786162796319
060 04 ^aWM100^bจ464 2559
245 00 ^aจิตเวชศิริราช DSM-5 /^cบรรณาธิการ นันทวัช สิทธิรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 3
260    ^aกรุงเทพฯ :^bภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2559
300    ^a(20), 745 หน้า ;^c25 ซม.
505 0  ^a --ส่วนที่ 1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและพฤติกรรมศาสตร์พื้นฐาน 1. บทนำสู่วิชาจิตเวชศาสตร์ 2. เวชจริยศาสตร์ ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ และความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย 3. ความปกติและความผิดปกติ 4. การจำแนกประเภทของโรคทางจิตเวช 5. จิตวิทยาของกลไกทางจิตและการเผชิญปัญหา 6. จิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรม การเรียนรู้ ความจำ อารมณ์ และแรงจูงใจ 7. ทฤษฎีพัฒนาการของจิตใจ 8. สมองกับพฤติกรรม
505 0  ^a --ส่วนที่ 2 ทักษะการประเมินผู้ป่วย 9. การสัมภาษณ์ทางจิตเวช 10. อาการวิทยาทางจิตเวช
505 0  ^a --ส่วนที่ 3 จิตเวชศาสตร์ในทางคลินิก-- ส่วนที่ 3.1 ปัญหาทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไป 11. พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 12. ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง 13. กลุ่มอาการหายใจหอบ 14. ภาวะวิตกกังวลเฉียบพลันและอาการ Panic attack 15. ภาวะโรคจิต 16. ภาวะซึมเศร้า 17. ปัญหาการนอน 18. ปัญหาการใช้สารเสพติดและการบำบัด 19. ปัญหาพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน 20. ปัญหาทางจิตใจในผู้ประสบภัย และโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย 21. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การสูญเสียและภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสีย 22. ปัญหาผู้ป่วยที่ดูแลยาก 23. ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายไม่ทราบสาเหตุ
505  - ---ส่วนที่ 3.2 ปัญหาทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 24. ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กได้แก่ การกระตุ้นตัวเองทางเพศ การกัด เล็บ และการนอนกัดฟัน 25. การทารุณกรรมเด็ก 26. ปัญหาการเรียน 27. พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
505  - ---ส่วนที่ 3.3 โรคทางจิตเวชศาสตร์ทั่วไปที่พบบ่อย 28. ภาวะเพ้อและโรคทางจิตเวชที่มีสาเหตุจากภาวะทางกาย 29. ภาวะสมองเสื่อม 30. โรคจิตเภทและโรคจิตชนิดอื่น 31. กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้วและกลุ่มโรคซึมเศร้า 32. กลุ่มโรควิตกกังวลและกลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคอื่นที่เกี่ยวข้อง 33. โรคความผิดปกติของการปรับตัว 34. ภาวะเจ็บป่วยทางกายที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางจิตใจ 35. โรคบุคลิกภาพผิดปกติ
505  - ---ส่วนที่ 3.4 โรคทางจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย 36. โรคสมาธิสั้น 37. โรคดื้อและโรคเกเร 38. โรค Tic (Tic disorder) 39. โรคการเรียนรู้บกพร่อง 40. กลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว และกลุ่มโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น 41. โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ 42. โรคออทิซึมสเปกตรัม 43. โรคอุปาทานหมู่ 44. การเสพติดอินเทอร์เน็ต
505 0  ^a --ส่วนที่ 4. การรักษาทางจิตเวช 45. การใช้ยาจิตเวชในเวชปฏิบัติ 46. การแจ้งข่าวร้าย 47. ความเครียดและเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด 48. การรักษาทางจิตใจ
505 0  ^a --ส่วนที่ 5. ประเด็นพิเศษทางจิตเวช 49. จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 50. ทักษะการสื่อสาร 51. จิตเวชศาสตร์รับปรึกษา 52. จิตเวชศาสตร์ชุมชน 53. เอกสารและการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย : การบันทึกเวชระเบียน การเขียนรายงานผู้ป่วยจิตเวชสำหรับนักศึกษาแพทย์ การเขียนใบส่งตัวเพื่อปรึกษาจิตแพทย์ การออกเอกสารรับรองความพิการ 54. กฎหมายสุขภาพจิต : การประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 55. ภาวะพิษจากยาทางจิตเวช
650  2 ^aPsychiatry
650  4 ^aจิตเวชศาสตร์
653    ^aผลงานอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
700 0  ^aนันทวัช สิทธิรักษ์,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aมหาวิทยาลัยมหิดล^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล^bภาควิชาจิตเวชศาสตร์
999    ^amam
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM100 จ464 2559  
  Barcode: BK0000004056
หนังสือภาษาไทย ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 26 เมษายน 2561
  จอง
Note:หลักสูตร PG
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychiatry]
    หัวเรื่อง [จิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จิตเวชศิริราช DS..
Bib 1395


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.