เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ
JVKK LIBRARY

คำค้น:


  ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ (่Traning and International Affairs Department) กลุ่มภาระกิจการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ข่าวสารแนะนำ 

รพจ.ขอนแกน ลดการตตราE-book อ่านฟรี
https://www.mbookstore.com/ebook/book/free
# # # # #
  

นิตยสาร อ่านฟรี
https://www.mbookstore.com/ebook/magazine/free
# # # #จดหมายข่าว/จุลสารที่น่าสนใจ 

    
 WHO Thailand on Twitter:

 บริการรายงานการวิจัยแบบ Fulltext 
               รายงานวิจัยที่มี Fulltext  ข่าวเด่นรายวันจากสำนักพิมพ์ 

ไทยรัฐ 
คมชัดลึก 
มติชน 
เดลินิวส์ 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก/มาโนช หล..
ภาควิชาจิตเวชศา..
ใต้รอยกรีด IT'S ALL ABOUT THE CUT:เ..
สินฝ้าย, นามปากกา
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท : บทบาทแล..
ผกาพันธ์ วุฒิล..
ภาวะโรคร่วมที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคจิต..
ศิริจิต สุทธจิ..
วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก/นคร เสรีรักษ์
นคร เสรีรักษ์
Drug Guru ฉลาดรู้เรื่องยา/ดวงแก้ว อ..
ดวงแก้ว อังกูรส..
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงปร..
โรงพยาบาลสงขลาน..
นวัตกรรมช้างบำบัดเด็กออทิสติก=Innov..
นันทณี เสถียรศั..
ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ=S..
ณัฐพงษ์ เจียมจร..
การรับรู้และการเผชิญปัญหาการฆ่าตัวต..
ศิริวรรณ ฤกษ์ธ..
ผลของโปรแกรมการบำบัดแบบบูรณาการต่อพ..
ศุภรัตน์ เวชสุ..
ผลของกลุ่มบำบัดที่ใช้สติเป็นพื้นฐาน..
อัจฉรา มุ่งพาน..
ผลการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมรายบ..
สิวลี เปาโรหิต..
การพัฒนาระบบการป้องกันและดูแลรักษาผ..
ศักรินทร์ แก้ว..
แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและดูแลรั..
โรงพยาบาลจิตเวช..

วัสดุฯแนะนำ

ที่อยู่ห้องสมุด

ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel. 043-209999 ต่อ 63326  
Facebook : ห้องสมุดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
                                                                 


 
   
  Archives of Suicide Research: Vol 24, No sup1

 

    website counter
        ยอดผู้เข้าชม 

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.