ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 21 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง สุขภาพจิต - การดูแล

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
แนวคิดการจัดกิจกรรมโฮมรูม /สำนักพัฒนาสุขภาพจิด กรมสุขภาพจิต
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา"^แนวคิดการจัดกิจกรรมโฮมรูม^"
 ISBN  974-014-863-8
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิด กรมสุขภาพจิต, 2547
 เลขหมู่  LB1027.7 ส743คน 2547
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  6 เล่ม/อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  ความสำคัญของกิจกรรมโฮมรูม. - - วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโฮมรูม. - - สาระสำคัญของกิจกรรมโฮมรูม. - - ประเภทของกิจกรรมโฮมรูม. - - วิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม. - - การนำคู่มือไปใช้. - - บทบาทครูที่ปรึกษากับการจัดกิจกรรมโฮมรูม. - -
 หมายเหตุ  ครั้งที่ 1 จัดพิมพ์โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคินทร์ กรมสุขภาพจิต
 ชื่อชุด  ^คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา
 หัวเรื่อง  เด็ก -- สุขภาพจิต -- การดูแล -- คู่มือ
 ผู้แต่งร่วม  เสาวนีย์ พัฒนอมร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุวัฒนา ศรีพื้นผล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคินทร์ กรมสุขภาพจิต
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LB1027.7 ส743คน 2547^ c.1 
  Barcode: 024215
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
  1 2 [2]   [แสดง 1/21 รายการ]
Bib 14054

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.