เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
วัยเรียน...วัยฝัน/สำนักพัฒนาสุขภาพจิด กรมสุขภาพจิต
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา^"^วัยเรียน...วัยฝัน^"
 ISBN  974-014-863-8
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพ : สำนักพัฒนาสุขภาพจิด กรมสุขภาพจิต, 2547
 เลขหมู่  LB1027.7 ส743คว 2547
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  103 หน้า/อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  ความสำคัญของกิจกรรมโฮมรูม. - - วัตถุประสงค์ของกิจกรรมโฮมรูม. - - วิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม. - - การนำคู่มือไปใช้. - - บทบาทครูที่ปรึกษากับการจัดกิจกรรมโฮมรูม. - - การรู้จัดตนเอง.- - ความรับผิดชอบต่อการเรียน. - - การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน. - - การแก้ไขปัญหาความคับข้องใจด้านการเรียน. - - การแสวงหาแหล่งช่วยเหลือด้านการเรียน. - - การเลือกแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
 หมายเหตุ  ครั้งที่ 1 จัดพิมพ์โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคินทร์ กรมสุขภาพจิต
 ชื่อชุด  ^คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูที่ปรึกษา
 หัวเรื่อง  เด็ก -- สุขภาพจิต -- การดูแล -- คู่มือ
 ผู้แต่งร่วม  เสาวนีย์ พัฒนอมร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุวัฒนา ศรีพื้นผล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคินทร์ กรมสุขภาพจิต
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักพัฒนาสุขภาพจิด กรมสุขภาพจิต
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LB1027.7 ส743คว 2547^ c.1 
  Barcode: 024214
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เด็ก -- สุขภาพจิต -- การดูแล -- คู่มือ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วัยเรียนวัยฝันสำ..
Bib 14055

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.