ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 106 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ความเครียด
ผลการค้นหา เลขเรียก
บริหารความเครียด / สุวรรณา อนุสันติ
   สุวรรณา อนุสันติ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วย..
   พชรพร ผู้ปฏิเวธ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM425.5.B6 พ179ป 
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเ..
   บุษกล ศุภอักษร
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 บ672ผ 2553 
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเผชิญความเครียดต่อความสามารถใน..
   มัลลิกา จันทร์เพ็ญ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วิทยานิพนธ์ 
ภาวะเครียดและความต้องการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนใน 4 จังห..
   นิตย์ ทองเพชรศรี / 2548
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172 น573ภ 2548 
ยิ้มรับความเครียด/สมิต อาชวนิจกุล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ระบาดวิทยาปัญหาสุขภาพจิตของลูกจ้างในสถานประกอบการในประเทศไทย..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัย เรื่อง ความเครียดของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานใน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง ความเครียดและการจัดการความเครียดของประช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัยเรื่อง ความเครียดของนักเรียนมัธยามตอนปลายในจังหวั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิถีแห่งการคลายเครียด / เทอดศักดิ์ เดชคง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิธีคลายเครียด / เทอดศักดิ์ เดชคง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
วิธีจัดการกับความเครียด / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สกัดต่อมเครียด / ศิรษา เครือสินธุ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สวัสดีความเครียด / อนุช อาภาภิรม
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สุขภาย สุขใจ....ในสังคมที่วุ่นวาย /ธรรมปราโมทย์
   ธรรมปราโมทย์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
อย่าปล่อยให้ความเครียดขโมยรอยยิ้มไปจากคุณ
   ศักดินันท์ โพธิราช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F575.S75
ศ325อ 2553 
อารมณ์และการจัดการความเครียด = Emotion and stress management
   จุฑามาศ แหนจอน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
F575.S75
จ628อ 2559 
อารมณ์และการจัดการความเครียด = Emotion and stress management
   จุฑามาศ แหนจอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F575.S75
จ628อ 2559 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/106 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.