ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง มัลลิกา จันทร์เพ็ญ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  มัลลิกา จันทร์เพ็ญ
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเผชิญความเครียดต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / มัลลิกา จันทร์เพ็ญ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  THE EFFECT OF COPING SKILLS ENHANCEMENT PROGRAM ON CARINGABILITY OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS’ CAREGIVERS IN THECOMMUNITY
 พิมพ์ลักษณ์  2557
 เลขเรียก  วพ WM401 ม377ผ 2557
 เลขเรียก  วิทยานิพนธ์
 ลักษณะทางกายภาพ  184 หน้า
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
 หัวเรื่อง  ความเครียด
 หัวเรื่อง  จิตเภท--ผู้ป่วย
 ผู้แต่งร่วม  Malliga Junpen
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM401 ม377ผ 2557 c.1 
  Barcode: 018423
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12866

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.