ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง HIV-positive persons
ผลการค้นหา เลขเรียก
ความสัมพันธ์ระหว่างการบำบัดความคิดและพฤติกรรมและการเปลี่ยนแป..
   อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์, 2524-
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM420.5.A2 อ761ค 2553 
ผลของการจัดการความเครียด ความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้าใ..
   รุ่งลลิดา หลวงเทพ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) [http://cuir.car.chula.ac.th/ha..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM425.5.A9 ร638ผ 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.