ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุข
ผลการค้นหา เลขเรียก
ปริมาณงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามบทบาทและกิจกรรมในศูนย์สาธา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อชุมนุมอาสาส..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตโดยอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบ..
   วณิชนันท์ ลายทอง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WA 305 ว157ก 2554 
การฝึกบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมช..
   ดาวศิริ วิลามาศ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM30.5bด448ก 2554 
การพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต..
   นฤมล อุดมนา
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM30.6 น276ส 2555 
การใช้โปรแกรมเสริมสร้างความรู้ในการให้การดูแลผู้ป่วยจิตเภทสำ..
   นงค์นุช อรชร
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWX
น132ช 2555 
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อผู้ที่เป็นโรคจิต อำเภอลี้ จัง..
   วารุณี อินโองการ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WX159 ว226ท 2547 
อัตมโนทัศน์ การเสริมสร้างพลังอำนาจการเลียนแบบพฤติกรรมเอื้อเฟ..
   ปองพล ชุษณะโชติ, 2526-
   Fulltext Full Text [http://www.lib.ku.ac.th/KUthes..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ WB103
.ป519อ 2556 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อดูแลช่วยเหลือด้านจ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.