ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วารุณี อินโองการ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  วารุณี อินโองการ
 ชื่อเรื่อง 
ทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขต่อผู้ที่เป็นโรคจิต อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / วารุณี อินโองการ
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
 พิมพ์ลักษณ์  ก-ฏ 59 แผ่น : ตาราง
 เลขเรียก  วพ WX159 ว226ท 2547
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: แผ่น 44-48
 หัวเรื่อง  อาสาสมัครสาธารณสุข -- ลี้ (ลำพูน)
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
 หัวเรื่อง  Dissertations, academic -- nursing
 หัวเรื่อง  Health personnel
 หัวเรื่อง  Psychotic disorders
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM30.5 ว226ท 2547 c.1 
  Barcode: 024801
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13432

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.